บริษัท ตัวแทน โบรกเกอร์ ประกันรถยนต์ชั้น 1
ถ้าคุณเคยขายประกันรถมาก่อน.."ผิดหวัง" ไม่สำเร็จมาจากที่อื่น มาส่งงานกับ "ฟิน" สำเร็จแน่นอน พร้อมดูแลให้คำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับตัวแทน ให้ผลตอบแทนสวัสดิการสูง ทำงานด้วยระบบออนไลน์ ให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาทีมงานได้ 24 ชั่วโมง ให้บริการด้วยความเต็มใจ..อย่ารอช้า ตอนนี้มีคนมาทำกันเยอะมาก

(Waki International Media Center 22nd June) โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นครรัฐวาติกัน 

ขอถวายพระพร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอาตมภาพในนามกรรมการมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยพร้อมพระเถระผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและกัลยาณมิตรต่างศาสนาอันเป็นที่รักที่ร่วมเดินทางมาจากประเทศไทยในครั้งนี้วันนี้นับเป็นวันมหามงคลต่ออาตมภาพและคณะทุกท่านที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกได้ประทานพระเมตตามอบมิตรภาพอันแสนอบอุ่นแก่คณะอาตมภาพและกัลยาณมิตรต่างศาสนาณนครรัฐวาติกัน

 

ซึ่งมิตรภาพอันดีงามระหว่างคริสตจักรกับวัดพระเชตุพนประเทศไทยนั้น ได้มีสัมพันธภาพมายาวนาน ร่วม ๕๐ ปี นับตั้งแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเดินทางมายังนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่๖เมื่อวันที่๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๑๕การพบปะในครั้งนั้นนับเป็นสะพานเชื่อมไมตรีที่อบอุ่นด้วย

มิตรภาพอันงดงาม และต่อมาคณะสงฆ์ไทยได้มีโอกาส เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๖๑คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้เดินทางมายังนครรัฐวาติกันเพื่อถวายพระคัมภีร์พระมาลัยที่

ปริวรรตจากภาษาขอมโบราณเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อถวายแด่สมเด็จ พระสันตะปาปาฟรานซิส

 

ตามพระสมณประสงค์ที่จะจัดแสดงพระคัมภีร์จากราชอาณาจักรไทยณพิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันและคณะสงฆ์

วัดพระเชตุพนได้รับเชิญให้มาร่วมประชุมศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พุทธศักราช๒๕๖๒อนึ่งพระเมตตาของพระองค์สร้างความประทับใจแก่คริสต์ศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนหรือกัลยาณมิตรต่างศาสนาชาวไทยยิ่งนักคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

ในวันที่๒๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖๒พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเพื่อทรงสนทนาธรรมกับ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนั้นอาตมภาพได้รับพระเมตตาให้ถวายการ

ต้อนรับพระองค์ด้วย

  

ในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพและคณะขออาราธนาอานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยได้คุ้มครองปกปักรักษา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไปเพื่อทรงปฏิบัติพระภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกตลอดถึงกัลยาณมิตรต่างศาสนา และมวลมนุษยชาติสืบไปตลอดกาลนาน

VIP Member
ถ้าคุณเคยขายประกันรถมาก่อน.."ผิดหวัง" ไม่สำเร็จมาจากที่อื่น มาส่งงานกับ "ฟิน" สำเร็จแน่นอน พร้อมดูแลให้คำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับตัวแทน ให้ผลตอบแทนสวัสดิการสูง ทำงานด้วยระบบออนไลน์ ให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาทีมงานได้ 24 ชั่วโมง ให้บริการด้วยความเต็มใจ..อย่ารอช้า ตอนนี้มีคนมาทำกันเยอะมาก
ศูนย์รวมบริษัท ตัวแทน โบรกเกอร์ ประกันรถยนต์ชั้น 1
ศูนย์รวมบริษัท ตัวแทน โบรกเกอร์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ บริการเยี่ยม ราคาถูก รับความคุ้มครองสูงสุด